... En nog meer cijfers! - Jelle Eijzenga Fysiotherapie

… En nog meer cijfers!

Door Ellen Eijzenga

jun 06

Als je kijkt naar de jaarcijfers en je vergelijkt dit met de afgelopen jaren, is het ook interessant om eens te kijken, hoe de verdeling van de patiënten over de verschillende dorpen in de omgeving is geweest. Wat is de invloed van het starten van dependances in een aantal dorpen geweest op de ontwikkeling van het aantal patiënten uit deze dorpen?

In 2015 zijn we dependances begonnen in Dronryp en in Menaam. In april 2017 zijn we gestart met een dependance in Nij Bethanië in Tzummarum. In november van het afgelopen jaar zijn we begonnen in Goutum. Pas volgend jaar zal moeten blijken wat de invloed van deze dependance is op onze praktijk.

Duidelijk is te zien dat het aantal patiënten groeit in de dorpen waar wij zijn gestart met dependances.

Aantal patiënten per dorp: 2012/2013/2014/2015/2016/2017

 • Berltsum 459/459/442/452/446/429
 • Dronryp 199/170/172/288/377/448
 • Menaam 215/220/234/258/286/312
 • Minnertsga 104/104/108/103/110/123
 • Sint Anna Parochie 83/96/85/79/87/103
 • Tzummarum 40/30/28/35/37/100
 • Ried 40/39/53/51/43/52
 • Bitgum   71/74/74/57/63/73
 • Bitgummole 85/70/71/65/72/62
 • St Jacobi Parochie 47/47/52/55/65/58
 • Wier 18/25/12/18/23/25