ELSKE EIJZENGA YN GHANA - Jelle Eijzenga Fysiotherapie

ELSKE EIJZENGA YN GHANA

Door Ellen Eijzenga

okt 25

Moarn middei om 15.40 ûre is Elske Eijzenga te hearren yn it programma fan Geert van Tuinen by Radio Fryslân. Elske rint op dit stuit stage yn in sikehûs yn Duayaw Nkwanta yn it binnenlân fan Ghana.

Eltse Moandei hat Radio Fryslân in petear mei Friezen om útens, Friezen dy in skoft yn it bûtenlân wenje. Geert sil mei Elske prate oer it libben en wurkjen yn Ghana. Der sil fêst ek wol wat tiid wêze foar de moaie ferhalen, lyk as skorpioenen yn jo skuonnen.

HARKJE MOARN DUS NEI RADIO FRYSLÂN!!!!!!