Fit op Freed i.s.m. met Palet (2de bijeenkomst) - Jelle Eijzenga Fysiotherapie

Fit op Freed i.s.m. met Palet (2de bijeenkomst)

Door Ellen Eijzenga

okt 06
Fit op Freed

Tweede bijeenkomst

Bewegen en eten is momenteel een veel besproken thema. Om daar in uw dorp iets aan te doen hebben Palet en Jelle Eijzenga Fysiotherapie een nieuw project opgezet. We beginnen de ochtend met de valpreventie training ‘In Balans’. Deze cursus bevat fitheidsoefeningen, balans en spierkrachttraining en is niet alleen bedoeld voor mensen die problemen hebben met het evenwicht, alle ouderen hebben er baat bij.

Samen bewegen, plezier beleven en afsluiten met een gezonde, gezamenlijke warme maaltijd aangeboden door vrijwilligers uit ons eigen dorp.

Wanneer : vrijdag 10 oktober

Waar: Berlingastate, Hôfsleane 30a, Berltsum

Tijd : 10.00 – 11.00 uur ‘In Balans’

11.00 – 12.00 uur koffie drinken

12.00 – 13.00 gezamenlijke maaltijd

Tijdens de tweede bijeenkomst zijn de koks Beppe Eijzenga en Elske Eijzenga.

Wij laten ons weer verrassen !!!