Gedrag veranderen kost tijd ! - Jelle Eijzenga Fysiotherapie

Gedrag veranderen kost tijd !

Door Ellen Eijzenga

jan 26

Voordat een ander leef- en beweegritme helemaal in uw systeem is opgenomen bent u al gauw 0,5 tot 1 jaar verder.
Tot die tijd is het belangrijk om telkens even actief met uw motivatie bezig te zijn. Uw hoofdmotivatie zal wellicht “Gezondheid” zijn, maar wellicht kunt u ook Motivatie stapelen.

Dat is waar het artikel van deze week over gaat: het stapelen met motivatie.

Motivatie Stapelen:

Eigen ervaring
Inmiddels heb ik, net als heel veel andere mensen, ervaren wat de effecten zijn van regelmatig sporten. Ik voel me prettiger, fitter en meer ontspannen. Eindelijk snap ik ook echt iets van al die sporters om mij heen.
Toch blijft het soms lastig om dit als enige motivatie te hebben. Als ik het druk heb, lijkt het aantrekkelijk om een keertje over te slaan. Want die ene keer maakt toch geen verschil…?

Inmiddels heb ik geleerd om te stapelen met motivatie. Hiervoor zie ik elke motivatie voor me als een blokje. Die blokjes zijn helemaal niet gebaseerd op bewegen, maar ik kan ze er wel mee verbinden.
Bijvoorbeeld:
•Ik wil soms graag even rustig alleen kunnen nadenken, zonder andere mensen of telefoon
•Ik luister graag naar muziek
•Ik wil mijn kinderen het goede voorbeeld geven
•Ik wil graag fit en gezond zijn en blijven
•Ik wil meer buiten zijn
•Ik wil mijn vrienden vaker spreken
•Ik wil mijn omgeving verkennen
•Ik wil me minder gestresst voelen
•Ik wil soms ervaren dat ik mijn grenzen kan verleggen.

Sommige blokjes zijn belangrijk en gaan over de lange termijn, zoals mijn gezondheid. Andere zijn minder belangrijk, maar gaan over de korte termijn. Dat werkt heel stimulerend.

Als ik tijdens mijn werk even rustig wil nadenken over een ingewikkeld project weet ik dat het helpt om even te wandelen of te rennen. Ik stop met staren naar mijn beeldscherm en ga naar buiten. Bij terugkomst weet ik meestal wat ik moet gaan doen.

Mijn tijd wil ik graag efficiënt besteden. Door te wandelen of hard te lopen werk ik aan mijn gezondheid, kan ik luisteren naar mijn favoriete muziek en ben ik lekker buiten.

En nu u!
Maak eens 10 minuten vrij voor deze oefening. Neem een vel papier en leg het in de breedte zodat u ruimte heeft voor vier kolommen.

Maak in de eerste kolom een lijstje van dingen die u graag zou willen doen. Denk eerst helemaal niet aan bewegen of aan de vraag of het reëel is.
•Wil je iemand vaker spreken?
•Wil je tijd voor jezelf?
•Wil je vrijwilligerswerk doen?
•Wil je meer tijd besteden aan leren of studeren?
•Wil je rustig nadenken?
•Wil je het goede voorbeeld geven?
•Wil je graag naar Parijs?
•Wil je heel veel geld verdienen?
•Wat wil jij……..?

Vind u dit lastig? U kunt ook denken: als ik nu eens een uur per dag helemaal zou besteden zoals ik dat zelf wil. Wat ga ik dan doen?
Heeft u minimaal 10 dingen genoteerd? Ga dan naar de tweede kolom. Hoe leuk vind u de genoemde activiteiten? Geef elke activiteit een cijfer van 1 tot 10.
In de derde kolom geeft u aan hoe belangrijk elke activiteit is. Ook dit geeft u aan met een cijfer.
Begin nu met de belangrijkste activiteiten. Op welke creatieve manier kunt u uw wensen verbinden aan een beweegactiviteit?
Denk groot, denk klein, denk creatief. Combineer en ga stapelen. Op welke creatieve manier heeft het voor u te maken met bewegen?