GEZONDE HUMOR - Jelle Eijzenga Fysiotherapie

GEZONDE HUMOR

Door Ellen Eijzenga

nov 22

FILOSOFIE

Spreekwoorden, gezegden, spreuken, zegwijzen en filosofische uitspraken hebben van jongs af aan altijd al mijn belangstelling gehad. Als fysiotherapeut heb je het voordeel dat patiënten, liggend op de behandeltafel, heel vaak hun eigen familiaire filosofische uitspraken vertellen. Een prachtige relativerende opmerking als: “Ach, morgen is vandaag weer gisteren geworden” zet ons weer met beide benen op de grond.

Voor ouders met opgroeiende kinderen in de puberteitsfase kun je altijd aankomen met een opmerking als: “Wanneer jullie uit willen slapen, dan moeten jullie ’s avonds een uur eerder naar bed gaan” of “Ik heb een hekel aan mensen die ’s nachts om 5 uur nog op straat lopen, maar ik bewonder de mensen die ’s ochtends al om 5 uur op straat lopen”.

In de jaren negentig van de vorige eeuw moest ik op huisbezoek naar een hernia patiënt. In de vorige eeuw is het heel lang normaal geweest dat deze patiënten weken plat moesten liggen. Wij zijn een moderne praktijk, en de nieuwste wetenschappelijke inzichten gaven aan dat je juist meer in beweging moest komen. Ik heb dat de patiënt voorzichtig proberen uit te leggen, en deze snapte het volkomen. Hij kwam met een variant op het bekende gezegde van onze Friese taalbouwer Gysbert Japicx: “It is mei lizzen net te dwaan.” Hierop kon ik direct weer bevestigend antwoorden met een andere Fries spreekwoord: “Lizzen is neat, mar dwaan is in ding.”