HET GEHEIM VAN ‘FIT OP FREED’ - Jelle Eijzenga Fysiotherapie

HET GEHEIM VAN ‘FIT OP FREED’

Door Ellen Eijzenga

nov 01

Vrijdag 30 oktober was al weer de vijfde bijeenkomst van ‘Fit op Freed’. En opnieuw is het weer een groot succes. Iedere week zijn weer 18 oudere bewoners uit ons dorp enthousiast bezig met bewegen, om daarna te genieten van een heerlijke oer Hollandse maaltijd.

Deze cyclus van ‘Fit op Freed’ hebben we Baukje Dijkman bereid gevonden om cognitieve fitness te geven. Je zou dit kunnen omschrijven als fitness voor zowel lichaam als geest. Met een fanatisme zoals we dat gewend zijn van deze groep worden de oefeningen afgewerkt. Daarna wordt er een heerlijke maaltijd geserveerd.

En ook deze keer zijn weer koks uit eigen dorp bereid gevonden om eenmalig een maaltijd klaar te maken. De organisatie is een enorme dank verschuldigd aan deze vrijwilligers, die belangeloos een deel van hun vrije tijd hieraan besteden. Ook zijn wij dank verschuldigd aan de vrijwilligers die iedere vrijdag aanwezig zijn om te helpen met koffiezetten, opruimen, afwassen e.d. Zonder hen was ‘Fit op Freed’ niet mogelijk geweest. Het succes van ‘Fit op Freed’ is ook al doorgedrongen tot de professionele organisaties. Wat een voorrecht dat de Maaltijdservice uit Ferwert afgelopen vrijdag ons een stamppot buffet aanbood. Heel erg bedankt voor deze spontane geste.

Ook vanuit de dorpen rondom Berltsum worden we gebeld met de vraag of het mogelijk is om ‘Fit op Freed’ ook daar te organiseren. Dit heeft er al toe geleid dat vanaf januari er ook wordt gestart in Dronryp. Daar zal het programma op maandag worden georganiseerd en heeft dan uiteraard in stijl ‘Mobiel op Moandei’.

Uit Ferwert belde het gebiedsteam ons om te vragen naar het concept, zodat ook daar kan worden gestart. Maar het geheim van het succes zit niet alleen in het concept, maar vooral in de vrijwilligers die zich inzetten, om onze oudere bewoners van het dorp ene prachtige ochtend te bezorgen. En dat is in Berltsum altijd al goed geweest.

IMG_2643

IMG_2644

IMG_2641

IMG_2645

IMG_2646

IMG_2647