Cijfers, cijfers en nog eens cijfers. - Jelle Eijzenga Fysiotherapie

Cijfers, cijfers en nog eens cijfers.

Door Ellen Eijzenga

apr 04

Het is gebruikelijk dat aan het begin van ieder jaar bedrijven hun jaarcijfers van het afgelopen jaar bekendmaken, en gekoppeld hieraan het jaarplan voor het komende jaar. Ook fysiotherapiepraktijken worden geacht hun jaarcijfers en jaarplan te maken. Deze jaarcijfers kunnen worden gebruikt om beleidsplannen naar de zorgverzekeraars en de inspectie voor volksgezondheid te verduidelijken. Ook voor jullie als klant/patiënt van onze fysiotherapiepraktijk is het interessant om inzage te krijgen in de ontwikkelingen van onze praktijk en ons vakgebied. Het afgelopen jaar hebben wij twee nieuwe dependances geopend in Tzummarum (april) en in Goutum (november). Wat hebben deze nieuwe dependances bijvoorbeeld voor invloed op onze patiëntenstroom ?

In onderstaand overzicht hebben wij een statistiek gemaakt waaruit de ontwikkeling van het aantal patiënten op jaarbasis van onze praktijk in de afgelopen jaren blijkt.

  • 2012 / 1742
  • 2013 / 1717
  • 2014 / 1711
  • 2015 / 1801
  • 2016 / 1996
  • 2017 / 2262
  • In 2015 zijn wij begonnen met het openen van een depencance in Dronryp en Menaam. Zoals jullie kunnen zien heeft dat geleid tot een toestroom van meer patiënten. Binnenkort nog meer interessante cijfers! Stay tuned.