Motivatie om mee te lopen met de SamenLoop voor Hoop - Jelle Eijzenga Fysiotherapie

Motivatie om mee te lopen met de SamenLoop voor Hoop

Door Ellen Eijzenga

jun 03

Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga heeft besloten met een team mee te lopen met de Samen Loop voor Hoop, omdat we binnen de oncologische revalidatie en behandelingen veel contact hebben met mensen met kanker.
Deze mensen ervaren gezondheidsproblemen die mede betrekking hebben op en/of hun oorzaak
vinden in afwijkingen, beschadigingen of ziekten veroorzaakt door oncologische aandoeningen en/of
de medische behandeling hiervan. Als gevolg van de oncologische aandoening en/of de behandeling van de oncologische aandoening kunnen er afwijkingen ontstaan in het hele lichaam. Tijdelijk of blijvend verlaagde belastbaarheid zowel fysiek als psychisch, verlies van conditie, beschadiging van het lymfestelsel, bloedcirculatiesysteem, hartfunctie en/of pijn, maar ook afname van lenigheid en spierkracht (door chemotherapie en/of radiotherapie). Het revalidatieproces is vaak lang en intensief. Doordat deze mensen lief en leed met ons delen is het contact vaak intens.

Tijdens de loop willen we stilstaan bij alle mensen met kanker die bij ons onder behandeling zijn of zijn geweest. Een aantal zijn helaas niet meer in ons midden. Onze gedachten zullen tijdens de loop ook zeker naar hen en hun familie en vrienden uitgaan. Aan de andere kant putten we ook kracht uit het feit dat er ook veel survivors nog in ons midden zijn. Het feit dat een aantal van onze huidige revalidanten inmiddels weer uit een diep dal omhoog zijn geklommen en ook meelopen tijdens deze Samenloop voor Hoop geeft ons de motivatie om de Fysiotherapie en de Oncologische revalidatie voor deze groep nog verder te perfectioneren.

Ook hopen we door extra geld in te zamelen een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere verbetering van (het onderzoek naar) de behandeltechnieken van kanker.