Nieuw : Bij praktijk Jelle Eijzenga Cognitieve fitness - Jelle Eijzenga Fysiotherapie

Nieuw : Bij praktijk Jelle Eijzenga Cognitieve fitness

Door Ellen Eijzenga

dec 17

Cognitieve fitness is een zich snel ontwikkelende vorm van fitness in Nederland. Wanneer we spreken over cognitie, dan bedoelen we daarmee alles wat te maken heeft met kennis. Het is een begrip wat zeer algemeen wordt gebruikt en verwijst naar alle processen en functies zoals gewaarwording, waarneming, voorstellingsvermogen, maar ook alle processen die te maken hebben met denken, geheugen en probleem oplossen.

Het is dus best een moeilijk begrip. Maar bij cognitieve fitness heb je een combinatie van een fysieke inspanning met een intellectuele uitdaging. Cognitieve fitness richt zich vooral op het behoud en verbetering van zowel de fysieke als de cognitieve vitaliteit. Met andere woorden; het is een fitness waarbij je zowel lichamelijk wordt uitgedaagd als ook geestelijk. Je moet nadenken bij de oefeningen die je uitvoert. Je wordt uitgedaagd om bepaalde volgordes van het uitoefenen van oefeningen te onthouden, het combineren van verschillende cijfer- en lettercombinaties.

Op een hele inspannende en ontspannende manier ben je een uur per week bezig met deze cognitieve fitness. Vanaf januari geeft Boukje Dijkman (ook bekend van ‘Fit op Freed’) iedere donderdagochtend deze cognitieve fitness in de gymzaal van de Brede school van Berltsum.

Wanneer u meer informatie wilt, of u wilt zich opgeven dan kan dat via Ellen Eijzenga van Fysiotherapie praktijk Jelle Eijzenga (tel. nr. 0518-461638). De kosten bedragen slechts €17,50 per maand.