Noorderbreedte Diëtist Laura Meinsma kan u misschien helpen ! - Jelle Eijzenga Fysiotherapie

Noorderbreedte Diëtist Laura Meinsma kan u misschien helpen !

Door Ellen Eijzenga

mei 15

Noorderbreedte is sinds 1 januari 2010 met een spreekuur diëtetiek in Berltsum gestart. Laura Meinsma-Greidanus, diëtist van Noorderbreedte, geeft adviezen over voeding en diëten aan ouderen, volwassenen en kinderen. Laura is gespecialiseerd op het gebied van voedingsproblemen die voortkomen uit ondervoeding, ouderdom, diabetes, overgewicht, maagdarmproblemen en hart- en vaatziekten.

Haalbare, concrete oplossingen

Wie op advies van de (huis)arts een dieet moet volgen of advies over verantwoorde voeding nodig heeft, kan bij Laura terecht. Zij probeert haalbare, concrete oplossingen te vinden en adviezen te geven die aansluiten bij dagelijkse eetgewoonten. Het volgen van een dieet kan lastig zijn, omdat eetgewoonten en leefpatroon moeten veranderen. Laura geeft begeleiding, geeft tips en motiveert.
Situaties waarbij een dieet nodig is, zijn bijvoorbeeld een slechte eetlust, ondervoeding, overgewicht, diabetes mellitus, darmproblemen en een verhoogd cholesterolgehalte.

Nauwe samenwerking

Laura werkt nauw samen met de fysiotherapeuten van Jelle Eijzenga. Zo zijn er beweegprogramma’s ontwikkeld in combinatie met voedingsadviezen voor mensen met bijvoorbeeld diabetes en overgewicht.
Ook wordt er samengewerkt met de diëtisten en specialisten van het MCL. Patiënten die na ontslag uit het MCL weer naar huis gaan of op de polikliniek van het MCL worden behandeld, kunnen worden doorverwezen naar de diëtisten van Noorderbreedte.

Het spreekuur: waar en wanneer

Het spreekuur vindt op woensdagochtend plaats in de fysiotherapiepraktijk van Jelle Eijzenga (Prommehôf 3 in Berltsum). Wie een afspraak wil maken met de diëtist van Noorderbreedte, kan bellen naar (058) 280 30 30. Er is wel een verwijzing van de (huis)arts nodig