WETHOUDER DIJKSTRA BEZOEKT ‘FIT OP FREED’ - Jelle Eijzenga Fysiotherapie

WETHOUDER DIJKSTRA BEZOEKT ‘FIT OP FREED’

Door Ellen Eijzenga

nov 17

 

‘Fit op Freed’ is een samenwerkingsproject wat is opgestart door Palet en fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga uit Berltsum. Gedurende 10 weken komt een groep van 16 ‘ouderen’ bij elkaar in de grote woonkamer van Berlingastate, om de cursus ‘In Balans’ te volgen welke wordt gegeven door een van de fysiotherapeuten van Fysio Eijzenga. Door middel van voorlichting en oefeningen wordt valpreventie gegeven.

Na de cursus is er tijd voor gezelligheid onder het genot van een kop koffie. ‘Fit op Freed’ wordt afgesloten met een volledige warme maaltijd, welke wordt klaargemaakt door vrijwilligers uit het dorp. Iedere week wordt er een volledig 3-gangen menu geserveerd.

Iedere week is de verpleegkundige van Palet aanwezig voor eventuele vragen. Deze keer was ook een diëtiste aanwezig om iets over voeding te vertellen. De predikant van de gemeente Berltsum is een aantal malen langs geweest. Iedere week zijn er vrijwilligers om te helpen met serveren en opruimen van de tafels.

Voor wethouder Dijkstra een prachtige gelegenheid om namens de gemeente Menameradiel eens te kijken hoe na 1 januari 2015 de wereld van de decentralisatie er uit zou kunnen gaan zien. Daar waar mensen met elkaar bereid zijn in een dorp zich te verenigen en samen te werken, daar zou de WMO en de participatie tot prachtige initiatieven kunnen leiden. Volgens wethouder Dijkstra is ‘Fit op Freed’ een mooi voorbeeld van zo’n initiatief. De gemeente, maar ook dorpsbelangen zouden hierin een faciliterende rol kunnen spelen.