Informatie - Jelle Eijzenga Fysiotherapie

Informatie

Praktijk

Openingstijden

Praktijk Berltsum

maandag t/m donderdag:

07.00 – 22.00 uur

vrijdag:

07.00 – 19.00 uur

zaterdag en zondag:

alleen spoedgevallen

Andere locaties: Zie Contact

Tarieven

Voor alle patiënten die niet of onvoldoende verzekerd zijn voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven voor een behandeling.

Reguliere zitting Fysiotherapie

Code:1000 - in praktijk

€ 33,80

Code: 1001 - aan huis van patiënt

€ 46,30

Code: 1002 - in inrichting

€ 39,90

Reguliere zitting Manuele therapie

Code: 1200 - Reguliere zitting

€40,90

Code: 1201 - aan huis van patiënt

€53,40

Code: 1202 - in inrichting

€47,00

Code: 1400 - Eenmalig consult fysiotherapeutisch onderzoek

€52,35

Intake

Code: 1864 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie

€45,55

Code: 1870 Intake en onderzoek na verwijzing

€36,45

Code: 1871 - Intake na verwijzing aan huis van patiënt

€48,95

onder voorbehoud van tariefwijzigingen

Vergoedingen

BENT U GOED VERZEKERD?

IS FYSIOTHERAPIE OPGENOMEN IN HET BASISPAKKET?

VERGOEDING FYSIOTHERAPIE JONGEREN TOT 18 JAAR

VERGOEDING FYSIOTHERAPIE 18 JAAR EN OUDER

FYSIOTHERAPIE VERGOED UIT AANVULLENDE VERZEKERING

GEEN VERWIJZING NODIG VOOR FYSIOTHERAPIE

KIEZEN ZORGVERZEKERAAR

Enkele polissen kennen geen beperkingen. Dit betekent dat uw kosten voor fysiotherapie onbeperkt worden vergoed.
Bekijk hoe in 201
8 de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed.

ACTIEVE REVALIDATIE

BRACES EN TAPEMATERIALEN

Kijk voor meer informatie over vergoedingen op Rijksoverheid.nl

Algemeen

Hieronder vindt u meer algemene informatie over onze praktijk of een verwijzing naar meer informatie.

Actueel

Nieuwsbrief

Publicaties

Samenwerkingspartners

Lezingen op...

Een van de sportfysiotherapeuten uit praktijk Eijzenga kan bij u langskomen om een lezing te geven over een onderwerp naar keuze.

Sportverenigingen

Basisscholen

EHBO/SEH

KNKB