Lezingen op Basisscholen - Jelle Eijzenga Fysiotherapie

Lezingen op Basisscholen

Fysiotherapiepraktijk Eijzenga heeft een speciaal lesprogramma (‘De bewegende mens’)voor de groepen 7 en 8 van de basisschool gemaakt.

Quiz

Aan de hand van een powerpointpresentatie worden alle ‘onderdelen’ van het menselijk lichaam besproken, van spieren en gewrichten tot de zintuigen. Met behulp van proefjes wordt de werking en de (on)mogelijkheden van het menselijk lichaam in de praktijk getest.

Het programma duurt een dagdeel. Op het einde van de middag wordt aan de hand van een quiz gekeken hoeveel de leerlingen hebben geleerd deze dag.

Jelle Eijzenga lezingen op basisscholen