Publicaties - Jelle Eijzenga Fysiotherapie

Publicaties

Sinds april 2000 schrijft Jelle Eijzenga regelmatig een sportgerelateerd artikel in het officiële kaatsblad WIS IN.

Kaatsnieuws WisIn

Publicaties WisIn

In de afgelopen jaren zijn er uiteenlopende onderwerpen aan de orde geweest zoals: specifieke kaatsblessures, training van verschillende grondmotorische eigenschappen, maar ook ontwikkelingen binnen de kaatssport welke hun invloed zouden kunnen hebben op blessures en blessurepreventie.

Gebruik van (delen van) deze publicaties is toegestaan na toestemming van Jelle Eijzenga,
er dient ten allen tijde een bronvermelding te worden geplaatst.

Hieronder vindt u een overzicht van (een deel van) reeds geschreven artikelen.

WK Kaatsen 

Dry Needling

Kaatsen op het Wad