Jelle Eijzenga - Jelle Eijzenga Fysiotherapie

Jelle Eijzenga

Samen met mijn vrouw Ellen ben ik eigenaar van FysioEijzenga.

Met onze beide kinderen Elske en Ruben wonen we aan de Prommehôf inBerltsum, naast onze praktijk. Ik maak me sterk voor een sociaal betrokkenpraktijk, waarbij dienstbaarheid en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Na het Atheneum heb ik in 1986 de studie fysiotherapieafgerond in Leeuwarden. Daarna heb ik een aantal jaren gewerkt in het ZwarteWoud in Duitsland, in twee particuliere praktijken, in Lörrach en Baiersbronn. In 1990 ben ik mijn eigen fysiotherapiepraktijk begonnen aande Tichelersdyk in Berltsum. In 1998 hebben wij een nieuwe praktijk gebouwd opde huidige locatie aan de Prommehôf. Door de veranderingen in de zorg en detoename van het aantal patiënten hebben we zowel in 2003 als 2009 de praktijknogmaals verbouwd en vergroot. Vanaf maart 2015 zijn we een aantal dependances gestart.Naast Berltsum bent u ook van harte welkom bij Fysio Eijzenga in Dronryp,Menaam, Tzummarum en Goutum.

Bewegen is goed. Goed bewegen is beter!

Specialisaties

Na de opleiding fysiotherapie heb ik mij verder gespecialiseerd in:

  • Sportfysiotherapie. In 2001 heb ik de opleiding tot Allround sportfysiotherapeut (NVFS) afgerond
  • Dry needling. In 2011 heb ik de opleiding Dry needling Systems gevolgd. In 2012 de specialisatie hoofd- , hals- en nekgebied
  • Blockpoint Relock methode. In 1988 heb ik deze opleiding afgerond
  • Craniosacraal therapie. In 1995 deze opleiding gevolgd bij Upledger Institute Europe
  • Medical Taping. In 2008 heb ik deze opleiding gevolgd. In 2016 gevolgd door een updating
  • Mobilisatie van het zenuwstelsel. In 1997 deze opleiding gevolgd bij het Neuro Orthopedic Institute Europe

Passie

Mijn grote passie is het typisch Friese kaatsspel. Al meer dan 25 jaar behandel en begeleid ik kaatsers van de jeugd tot het hoogste niveau. In opdracht van de KNKB (Koninklijke Nederlandse Kaatsbond) schrijf ik regelmatig artikelen in het kaatsblad KEATS, en geef lezingen op medisch gebied aan de opleiding tot kaatstrainer.