Sportplan op maat - stichting tegenkracht

Sportplan op maat

Sportplan op maat en Sportplan tegenkracht PDF

(Tegenkracht: stichting kanker en sport)

De stichting heeft als doelstelling kankerpatiënten te helpen bij het uitoefenen van hun sportplan op maat. Via giften en door middel van allerlei acties wordt geld ingezameld om het sporten onder professionele begeleiding mogelijk te maken.
Alex Heitmeijer maakt namens Fysiotherapie Jelle Eijzenga onderdeel uit van het netwerk van Stichting Tegenkracht.

Sportplan op maat

Het sportplan op maat is een sportmedisch begeleidingstraject van zes maanden.

Tegenkracht gaat daarbij uit van de sportwens van de deelnemer. Het sportadvies hangt af van wat de deelnemer wil én kan. Wat de deelnemer kan, wordt van tevoren gemeten in een uitgebreid sportmedisch onderzoek met inspanningstest, afgenomen door een aangesloten sportarts. Aan de hand hiervan stellen wij het persoonlijke begeleidingsplan op.

Het sportplan op maat werkt in principe en waar mogelijk volgens de richtlijn ‘oncologische revalidatie’.​

Stichting tegenkracht

Waarom kanker en sport?

Sporten tijdens verschillende fasen van kanker kan een positieve bijdrage leveren aan de voorbereiding op en verwerking van operaties, chemotherapie en bestraling. Een betere algemene conditie vergroot het herstelvermogen en kan de kwaliteit van leven in die zware periode positief beïnvloeden.

Onderzoek geeft bovendien aan dat kankerpatiënten die sporten sneller herstellen. De weerbaarheid, zowel fysiek als mentaal wordt erdoor vergroot.
Sporten geeft een doel en vertrouwen in eigen kunnen. Daarnaast is aangetoond dat mensen die actief revalideren sneller re-integreren in het arbeids- proces.

Tegenkracht stimuleert daarom mensen met kanker tijdens de behandeling te gaan of te blijven sporten.​

Voor wie?

Tegenkracht is er voor mensen met kanker vanaf het moment van diagnose. Kankersoort of leeftijd zijn daarbij niet van belang. Tegenkracht geeft breed ondersteuning en is er voor iedereen…

Stichting tegenkracht polsbandje

Het sportplan in 6 stappen

Stap 1: Aanmelding en intake

Stap 2: Afspraak met de sportarts

Stap 3: Sportadvies

Stap 4: Sportlocatie

Stap 5: Aan de slag

Stap 6: Afronding

Kosten

Aan het sportplan op maat van Tegenkracht zijn kosten verbonden. Een aantal van die kosten wordt gedeeltelijk of geheel vergoed door jouw zorgverzekeraar.
Worden er kosten niet vergoed, dan kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning uit het sportfonds dat Tegenkracht ter beschikking heeft.
Tegenkracht is een goed doel en heeft dankzij acties en donateurs jaarlijks een fors bedrag beschikbaar om mensen te helpen.

De kosten van het sportplan op maat bestaan uit:

  • De kosten van het uitgebreide sportmedische onderzoek kunnen deelnemers declareren bij hun zorgverzekeraar. De kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen gedeclareerd worden bij Tegenkracht.
  • De kosten van sportbeoefening worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed (gedeeltelijk).Is dat niet het geval of moeten er extra kosten worden gemaakt, dan vergoedt Tegenkracht deze kosten*.
  • Een eigen bijdrage van de deelnemer voor de sportbeoefening bedraagt € 12,50 per week. Dit bedrag wordt mede gevraagd om deelnemers te motiveren een actieve houding aan te nemen gedurende het sportplan.

* maximaal € 50,- per week voor een periode van 6 maanden

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening die Tegenkracht biedt, moet je voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

  • Je bent gemotiveerd om te gaan sporten.
  • Je bent bereid een uitgebreid sportmedisch onderzoek te ondergaan bij een aangesloten sportarts.
  • Je gaat er mee akkoord dat de desbetreffende sportarts een verslag van het uitgebreide sportmedische onderzoek doorstuurt naar Tegenkracht. Tegenkracht kan op deze manier een compleet dossier bijhouden van elke deelnemer.
  • Je bent bereid de eigen bijdrage te betalen op het moment dat jouw zorgverzekeraar niet alles vergoedt.

Aanmelden

Als je aan alle voorwaarden voldoet dan kun je het aanmeldingsformulier invullen via de website tegenkracht.nl