Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie Bedrijfsfysiotherapie

De bedrijfsfysiotherapeut is werkzaam op het gebied Arbeid en Gezondheid, met als specialisatie de klachten aan het bewegingsapparaat.

Veel klachten van het bewegingsapparaat hebben gevolgen voor het uitvoeren van het werk (verzuim of vermindert inzetbaar). Soms zijn de klachten zelfs het gevolg van het uitvoeren van arbeid. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld zware fysieke belasting tijdens tillen, duwen en/of trekken, (langdurige) ongunstige werkhoudingen, verkeerde werktechniek of repeterende handelingen.

Arbeidsrelevante en arbeidsgerelateerde klachten

Bij de behandeling van arbeidsrelevante (oorzaak buiten het werk, maar wel van invloed de uitvoering van het werk) als de arbeidsgerelateerde klachten (oorzaak binnen het werk) van het bewegingsapparaat heeft de Bedrijfsfysiotherapie een duidelijke meerwaarde.

De bedrijfsfysiotherapeut besteedt, tijdens het behandel / begeleidingstraject, naast de persoonsgebonden factoren ook aandacht aan de werkgebonden factoren.

Werktechniek, werkorganisatie en de ergonomie

Hierbij kun je denken aan werktechniek, werkorganisatie en de ergonomie. Door meerdere risico- en/of herstelbelemmerende factoren aan te pakken is een snellere werkhervatting mogelijk en is er minder kans op (herhaaldelijke of langdurige) klachten en eventueel daaraan gekoppeld werkverzuim of productiviteitsdaling.

Accent op preventie

Hoewel de Bedrijfsfysiotherapeutische kennis ingezet kan worden in curatieve zin (behandelen), ligt het accent van zijn werkzaamheden op het gebied van de preventie: voorkomen van het ontstaan van klachten, het voorkomen van verergering of vertraagd herstel van klachten en het voorkomen van het opnieuw ontstaan van (dezelfde) klachten.

De bedrijfsfysiotherapeut

 • Levert preventieve zorg voor een specifieke doelgroep
 • Onderzoekt de organisatie en inhoud van de arbeid, werkplekken en/of (psycho) motorisch gedrag van werknemers systematisch met specifieke aandacht voor het bewegingssysteem van de werknemers
 • Werkt indien nodig en gewenst intensief samen met alle geledingen binnen het bedrijf of instelling en andere disciplines binnen het gehele veld van arbeid en gezondheid
 • Beschikt over specifieke eisen op het gebied van sociale en communicatieve vaardigheden
 • Stelt interventies voor (en/of voert deze uit) op het gebied van: De organisatie en inhoud van de arbeid, de inrichting van de werkplek en het (psycho) motorisch gedrag van werknemers
 • Kan zowel de werkgever als de werknemer ondersteunen bij de reïntegratie in het arbeidsproces
 • Diagnosticeert, classificeert en registreert aandoeningen aan het bewegingssysteem in relatie tot arbeid
 • Richt zich op het voorkomen van aandoeningen aan het bewegingssysteem door o.a. in de ontwerpfase van nieuwe werkplekken en in de herontwerpfase van bestaande werkplekken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een (periodiek) onderzoek of inventarisatie, maatregelen te treffen
 • Past arbeidssituaties aan door voorlichting, instructie en training van individuele werknemers en groepen met als doel verminderen of doen herstellen van aandoeningen aan het bewegingssysteem
 • Begeleidt werknemers bij (vervroegde) herintreding op de werkplek als de klacht of aandoening tot onherstelbare schade aan het bewegingssysteem heeft geleid

Voordelen werkgever

 • Inzicht in oorzaken van ziekteverzuim en in relatie tussen organisatie, werkplek en mens
 • Verhoging arbeidsproductie
 • Verlaging arbeids- en ziekteverzuim
 • Geïntegreerde aanpak door samenwerking met andere disciplines in de (bedrijfs-)gezondheidszorg
 • Combinatie van preventie en interventie

Voordelen werknemer

 • Verhoging van de kwaliteit van de arbeid en plezier in het werk
 • Afstemming werkplek en de organisatie op de specifieke lichamelijke mogelijkheden van de werknemer
 • Betere fysieke gesteldheid waardoor minder ziekte optreedt
 • Minder kans op arbeidsongeschiktheid
 • Combinatie van preventie en interventie

Meer weten of een afspraak maken?

Ben u geïnteresseerd in één van onze specialisaties of heeft u nog vragen over een behandeling? Neem contact met ons op! Wij adviseren u graag met betrekking tot uw specifieke situatie.

Neem contact op