Disclaimer

Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga kan echter niet garanderen dat de site of de inhoud daarvan in alle gevallen beschikbaar, compleet, actueel, of betrouwbaar is. Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga garandeert niet dat de site continu beschikbaar, veilig of foutvrij is.

De op deze website aangeboden informatie omtrent oefeningen, trainingen en voorbeelden van behandelingen mag nimmer naar eigen inzicht worden toegepast zonder specifiek daarvoor verstrekte instructies door de therapeuten in dienst van Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga.

Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de internet site www.eijzenga.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

Deze website bevat hyperlinks naar meerdere websites die door andere partijen dan Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

De product- en merknamen op deze site zijn beschermd op grond van het merkenrecht. De product- en merknamen mogen niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder. Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is beschermd op grond van het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga.

De enige gebruikersinformatie die bij het bezoeken van deze site wordt opgeslagen is hetgeen wordt daaromtrent wordt vastgelegd door Google Analytics. Deze informatie wordt alleen gebruikt door Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga om een beeld te krijgen van de wijze waarop www.eijzenga.nl wordt geraadpleegd. Op basis hiervan kan de site verder aan de behoeften van de gebruikers aangepast worden.

E-mail berichten van Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga zijn alleen bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van e-mails geen rechten worden ontleend. Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga geeft geen garantie dat e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.