Ouderenfysiotherapie

aaaa.png

Ouderenfysiotherapie (ook wel geriatriefysiotherapie) Jelle Eijzenga richt zich op het dagelijks bewegen en functioneren van ouderen. Fysiotherapie Jelle Eijzenga heeft ook aandacht voor ouderen die naast een hoge leeftijd te maken hebben met gezondheidsproblemen.

Ouderen hebben vaak te maken met (meerdere) complexe aandoeningen. Er kan bij veroudering sprake zijn van combinaties van aandoeningen. Een goed functionerend lichaam is niet altijd vanzelfsprekend door ouderdom en ziekte. Mensen die ouder worden, merken dat hun beweeglijkheid, conditie, evenwicht/balans en kracht in hun lichaam afneemt.

Zelfredzaamheid

De ouderenfysiotherapie Jelle Eijzenga streeft er naar om de zelfredzaamheid te behouden of zelfs te bevorderen. De ouderenfysiotherapeut ondersteunt de klant om de kwaliteit van het leven en de deelname aan de samenleving zo goed mogelijk te houden.

Ouderenfysiotherapie wordt zowel op de vestigingslocatie als aan huis verzorgd.

Ouderenfysiotherapie behandeling

Ouderen (geriatrische)fysiotherapie behandeling Jelle Eijzenga Fysiotherapie richt zich op:

 • Langer zelfstandig houden van ouderen in de thuissituatie
 • Aangepaste oefentherapie voor ouderen ter verbetering van het looppatroon, de balans, de spierkracht, de mobiliteit en het uithoudingsvermogen
 • Stoornissen van het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten)
 • Valpreventie
 • Specifieke neurologische aandoeningen zoals: CVA, MS, M. Parkinson
 • Dementie of verwardheid
 • Diabetes Mellitus
 • Hartaandoeningen
 • COPD
 • Reuma (Aangesloten bij Reumanetwerk)
 • Aan huis behandelingen
 • Het geven van instructie over gebruik van relevante hulpmiddelen
 • Het leren omgaan met aanpassingen of hulpmiddelen zoals lopen met een rollator
 • Het aanleren van tiltechnieken en transfers voor mantelzorgers en zorgverlener
 • Samenwerking met anderen deskundigen op het gebied van ouderenzorg zoals huisartsen, praktijkondersteuners van huisartsen, geriater, thuiszorgorganisaties (o.a. Pallet), wijkteams, Buurtzorg, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, podotherapeuten en psychologen en gemeenten (projecten als sportstimulering Middelsee)

Meer weten of een afspraak maken?

Ben u geïnteresseerd in één van onze specialisaties of heeft u nog vragen over een behandeling? Neem contact met ons op! Wij adviseren u graag met betrekking tot uw specifieke situatie.

Neem contact op