Vergoedingen fysiotherapie

Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie? Jaarlijks gaan 3,84 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Zorg dat ook u goed verzekerd bent voor fysiotherapie!

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Meer over vergoedingen

 • Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

  Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).
  Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan.

 • Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

  Heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf.

  Wij raden iedereen dan ook aan om een goede aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen (voorkeur gaat uit naar een aanvullende verzekering met in ieder geval 20 behandelingen) .

 • Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering

  Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

  Vraag uw zorgverzekeraar ook naar vergoedingen van behandelingen zoals Mensendieck of Cesar. En naar de hoogte van eventuele vergoedingen en of u een eigen bijdrage moet betalen.

 • Geen verwijzing nodig voor fysiotherapie

  U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Vraag wel bij uw zorgverzekeraar na of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van uw keuze. U krijgt de behandeling anders misschien niet vergoed.

 • Kiezen zorgverzekeraar

  Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen.

  Enkele polissen kennen geen beperkingen. Dit betekent dat uw kosten voor fysiotherapie onbeperkt worden vergoed.
  Bekijk hoe in 2020 de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed.

 • Actieve revalidatie

  Behandelingen in de oefenruimte worden alleen vergoed wanneer hiervoor een medische indicatie is.

 • Braces en tapematerialen

  Braces en tapematerialen worden bijna nooit vergoed door de verzekering, tenzij een specialist een brace voorschrijft.
  In de praktijk komt het erop neer dat een brace alleen wordt vergoed als je deze in het dagelijks leven continu nodig hebt.
  Wanneer je dus alleen tijdens het sporten een brace nodig hebt zal deze niet worden vergoed door de verzekering.

Jelle Eijzenga Fysiotherapie

Een vak voor elk fysiek ongemak

Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga biedt u verschillende specialisaties. Van sportfysiotherapie tot bedrijfsfysiotherapie en van beweegprogramma's tot sportspecifieke conditietesten.

Onze specialisaties