Medische fitness

Medische fitness Medische fitness

Medische Fitness is fitness onder begeleiding van een fysiotherapeut waarbij, rekening houdende met het klachtenpatroon van de deelnemer, een verantwoorde training wordt gegeven, teneinde gezondheids-herstellende, – bevorderende of -onderhoudende doelen te realiseren.

Medische fitness is geen fysiotherapie, maar behoort wel tot het gebied van de deskundigheid van de fysiotherapeut, namelijk bewegingstherapie. In die zin wordt het aangemerkt als een medische behandeling en valt daarmee onder de BIG- registratie en de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Aangezien er bij medische fitness altijd sprake is van begeleiding van een fysiotherapeut, wordt er alleen gewerkt volgens afspraak. Maximale duur van het programma is 6 maanden en het is de bedoeling dat mensen dan door stromen naar de reguliere fitness.

Tijdens het programma dient altijd een fysiotherapeut als begeleider aanwezig te zijn. Het programma is met name bedoeld als vervolg op fysiotherapie voor mensen die meer begeleiding wensen dan bij normale fitness wordt gegeven.

Verschil tussen Fysiotherapie en Medische Fitness

Deze vorm van fitness kan niet op één lijn worden gesteld met fysiotherapie. Fysiotherapie is een individuele therapie die als noodzakelijke geneeskundige behandeling wordt gezien.

Het is normale fitness met een iets intensievere begeleiding, een intake en regelmatige evaluaties door de fysiotherapeut en heeft een andere doelstelling dan fysiotherapie.

Op onze sportlocaties in Berltsum (Prommehof) en Dronryp kunt u gebruik maken van onze revalidatieruimte.

De tarieven

Intake éénmalig door een fysiotherapeut €25,-
Intake via verzekering Gratis
Lidmaatschap 1 x per week €22,50 per maand
Lidmaatschap 16- 65 jaar €36,50 per maand
Lidmaatschap 65+ €33,95 per maand

Aanmelden voor onze sport- en beweegprogramma's?

Wanneer u geïnteresseerd bent voor deelname aan een beweegprogramma, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij adviseren u graag met betrekking tot uw specifieke situatie.

Neem contact op