Veel onduidelijkheden in de fysiotherapie.

Geplaatst op 30 april 2020

Fysiotherapeuten wachten op groen licht, 'maar er is veel onduidelijk'

Dit stuk is gepubliceerd door de NOS op 29/4/2020

Hun omzet is gekelderd en het is nog altijd onduidelijk wanneer ze weer volledig aan de slag mogen gaan. Fysiotherapeuten willen het werk weer zo veel mogelijk hervatten, maar wachten nog op groen licht vanuit het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid.

In Nederland zijn zo'n 27.000 fysiotherapeuten, verdeeld over zo'n 7000 praktijken. Een deel van die praktijken is in de coronacrisis blijven doorbehandelen, vertelt een woordvoerder van branchevereniging KNGF. "We zijn nooit gedwongen gesloten geweest, omdat wij een medisch contactberoep zijn. Alleen behandelden we in aangepaste vorm: via beeldbellen en in de praktijken op 1,5 meter afstand."

Bij hoge uitzondering behandelen praktijken patiënten soms nog fysiek. "Maar dat is alleen bij medisch noodzakelijke zorg en die afweging moet de fysiotherapeut zelf maken." Ook moeten praktijken dan over de juiste beschermingsmiddelen beschikken. "Sommige praktijken hebben die aangeschaft, maar het overgrote deel van die behandelingen gaat niet door."

Mondkapjes

Nu fysieke behandelingen bijna zeven weken amper hebben plaatsgevonden, begint de zorgdruk op te lopen. "We krijgen veel signalen van patiënten en ook verwijzers, zoals huisartsen, dat fysieke zorg echt nodig is", zegt KNGF-voorzitter Guido van Woerkom. Om dat veilig te kunnen uitvoeren, is toegang tot beschermingsmiddelen als mondkapjes nodig. "We willen van het ministerie ook toegang tot de landelijke voorraad. Op dat antwoord moeten we nu al te lang wachten."

Ook financieel zitten fysiotherapeuten vooralsnog in de wachtkamer, zegt Van Woerkom. "Het is erg onduidelijk. Begin van de maand is er een regeling aangekondigd. Daarbij compenseren zorgverzekeraars een deel van het omzetverlies van fysiotherapeuten via het geld dat zij via premies nog altijd binnenkrijgen. Alleen is er nog altijd geen duidelijkheid over de inhoud van die regeling. Dat zorgt voor onzekerheid."

Het probleem is dat veel mensen denken dat wij dicht moeten zijn omdat we niet altijd 1,5 meter kunnen aanhouden.

Jelle Eijzenga, fysiotherapeut

Daar komt bij dat fysiotherapeuten die ook onverzekerde zorg als fitness aanbieden, daarvoor niet kunnen aankloppen bij zorgverzekeraars. Dan gelden aparte regelingen als de NOW-subsidie, die via het UWV moet worden aangevraagd. "Het is nog onduidelijk hoe verschillende regelingen samenhangen of elkaar beïnvloeden. Ook die duidelijkheid moet snel komen", zegt de woordvoerder.

Onzekerheid is zeker iets wat leeft bij Jelle Eijzenga. Hij heeft meerdere fysiotherapiepraktijken in Friesland en de afgelopen weken draaiden die maar zo'n 20 procent van de gebruikelijke omzet. "Het probleem is dat veel mensen denken dat wij dicht moeten zijn omdat we bij behandelingen niet altijd 1,5 meter kunnen aanhouden. Maar als wij zorg noodzakelijk achten, behandelen we nog gewoon."

Jelle Eijzenga in een van zijn praktijken NOS

Eijzenga zou graag meer mensen willen helpen. "Hulp op afstand via beeldbellen werkt bij ons in de regio niet zo goed, mensen willen graag langskomen. En de klachten van patiënten verergeren ook naarmate ze langer thuis zitten. Daar moeten we in sommige gevallen echt fysiek voor behandelen." Hij denkt dat dit ook op grotere schaal zou kunnen, dan nu gebeurt. "We hebben hier in de praktijken mondkapjes en handschoenen waar we ons mee kunnen beschermen."

'Veel bescherming regelen'

Marc Goedknegt, eigenaar van de praktijk Fysiotherapie Leidsevaart in Haarlem, is ook druk bezig zich voor te bereiden om straks weer meer zorg te kunnen bieden. "Het is ingewikkeld. Er moeten afzetpaaltjes en plexiglas komen en beschermingsmaterialen voor de medewerkers. En dan moeten we zien hoe we dat fysiek allemaal regelen hier."

Financieel wordt de situatie nijpend. "Het wachten is op duidelijkheid over de financiële regelingen. Met een grote praktijk en veel personeel teer ik al gauw op mijn reserves. Als het te lang duurt, komt een faillissement in zicht."

Vandaag liet minister voor Medische Zorg Martin van Rijn net als gisteren weten voorzichtig te zijn met toezeggingen over mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. "We moeten eerst goed kijken welke kapjes voor welke oorzaak nodig zijn voor we daar over beslissen."

Terug naar overzicht