Herstelzorg na covid-19

Geplaatst op 11 september 2020

Stand van zaken vergoeding herstelzorg na COVID-19 De afgelopen weken hebben we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond aanspraken die COVID-patiënten kunnen maken op herstelzorg (fysiotherapie) vanuit de basisverzekering.

De huidige regels op een rijtje

Omdat sommige punten onduidelijk waren, heeft de minister aanvullende besluiten genomen. Daarmee wordt vooral de overgang van de oude naar de nieuwe regeling helderder.

We zetten de huidige regels nog even op een rijtje. 

1. Patiënten hebben na verwijzing door een huisarts of specialist recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie gedurende zes maanden. Dit kan één keer worden verlengd met een periode van zes maanden, maar dan is verwijzing door een specialist voorwaardelijk. 
2. Ten algemene geldt dat de verwijzing binnen vier maanden na de acute fase van de COVID door de huisarts of specialist moet worden afgegeven. 
3. De behandeling moet binnen een maand na verwijzing beginnen.
4. (Nieuw) Voor patiënten die al voor 18 juli (de datum van ingang van de nieuwe regeling) bij jou in behandeling waren, geldt de vereiste van verwijzing niet. Bij deze patiënten volstaat een verklaring van de arts achteraf.
5. Om aanspraak op vergoeding vanuit de basisverzekering te kunnen doen, moet de patiënt er mondeling mee instemmen dat zijn gegevens worden gebruikt voor retrospectief onderzoek.
6. Ook moet de patiënt er schriftelijk mee instemmen dat hij/zij gaat meedoen aan prospectief onderzoek, waarvoor hij door een nog te bepalen onderzoeksinstituut zal worden benaderd. Als hij/zij die niet geeft of later intrekt, vervalt het recht op vergoeding vanuit de basisverzekering.
7. Van beide vormen van instemming met onderzoek moet een aantekening worden gemaakt in het EPD. Daarvoor is een informatiebrief voor de patiënt beschikbaar. 
8. De regeling geldt nu voor een jaar, dus tot medio juli 2021. In beginsel stopt dan de aanspraak op zorg vanuit de basisverzekering. Uiteraard zullen we ruim voor die tijd overleggen of continuering mogelijk is.
9. Voor de aanspraak geldt de DCSPH code 9363 en de csi codes 020 en 021 (voor respectievelijk de eerste en de tweede periode van zes maanden).
10. Voor de vergoeding van behandelingen die al voor 18 juli zijn gegeven, gelden de destijds geldende regelingen: alleen vergoeding na opname in een ziekenhuis, revalidatie-instelling of verpleeghuis en de patiënt moet de eerste 20 behandelingen zelf betalen of zij komen voor rekening van de aanvullende verzekering.

Behandelingen na 18 juli kunnen niet meer op deze manier worden gedeclareerd. 

Terug naar overzicht