Fysiotherapiepraktijk van de toekomst

Geplaatst op 22 december 2023

In weinig landen ter wereld is de gezondheidszorg zo goed geregeld als in Nederland. Alleen komt deze zorg steeds meer onder druk te staan, enerzijds doordat we steeds ouder worden (vergrijzing), anderzijds door het feit dat we er een steeds ongezondere levensstijl op nahouden (niet voldoende gezond eten en te weinig bewegen).

image001.jpg

Hierdoor krijgen steeds meer mensen in Nederland aandoeningen zoals Diabetes Mellitus type II en obesitas (overgewicht). Deze beide aandoeningen zijn vaak weer voorlopers van ergere en duurdere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziektes.

Daarom is in september 2022 het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend door de verschillende disciplines in de gezondheidszorg. De Zorgverzekeraars en de Nederlandse gemeentes hebben de opdracht gekregen om het voortouw te nemen tot het komen van een gezondere generatie. De nadruk gaat veel meer van Ziek naar (positieve) gezondheid, dus meer aandacht voor preventie.

Hiervoor is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) geschreven, met daaraan gekoppeld de SPUK-gelden. Een beroepsgroep in de zorg die zich bij uitstek beweegt op het grensgebied tussen ziek en gezond is de fysiotherapeut. Daarom is de fysiotherapie bezig om binnen de kaders van IZA en GALA een nieuwe missie en visie te ontwikkelen die past binnen deze kaders. Twee hele belangrijke domeinen zijn gezondheidsbevordering en domein overstijgende samenwerking, zowel monodisciplinair met andere fysiotherapiepraktijken als multidisciplinair met andere   disciplines in de gezondheidszorg

Stichting Keurmerk en HCA vertegenwoordigen een grote groep fysiotherapiepraktijken die voldoen aan de kaders en eisen van de Zorgverzekeraars. Uit deze praktijken zijn een vijftiental praktijken gekozen, die de komende maanden gezamenlijk een nieuw beleidsplan opgaan stellen met missie, visie, kernwaarden en doelen voor de komende jaren, om zo te komen tot de nieuwe FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK VAN DE TOEKOMST.

Wij zijn er trots op dat Fysio Eijzenga een van de vijftien Nederlandse fysiotherapiepraktijken is, die invulling mogen geven aan deze nieuwe missie en visie.

Terug naar overzicht