Pluspraktijk en Topzorg praktijk

Logo_plusparaktijk-2017.jpg

In januari 2017 heeft onze praktijk voor de vierde maal met succes de Plus Audit van het HCA doorlopen. Daarmee mag onze praktijk zich opnieuw voor twee jaar pluspraktijk noemen.

Wij zijn de eerste praktijk in Friesland die geslaagd is voor de effectiviteitsaudit! Dit is een audit die je mag volgen als de praktijk met succes twee keer de plusaudit heeft gehaald. Met het doorlopen van deze effectiviteitsaudit toon je aan, dat je effectief behandeld.

Dan gaat het niet alleen meer om het behandelen zelf, maar ook het doorverwijzen naar andere verwijzers binnen de zorg, wanneer het beloop van de behandeling afwijkend of vertraagd is.

De samenwerking in netwerken, maar ook met (sport)artsen, podologen, echografie, diëtetiek e.d. moet aantoonbaar goed zijn.

Deze audit wordt erkend door alle grote zorgverzekeraars in Nederland, zoals ‘De Friesland’, Achmea, Menzis en CZ.

Strenge eisen

Om Pluspraktijk en Topzorg praktijk te worden moet je aan de strenge eisen van de zorgverzekeraars voldoen. Niet alleen het management systeem van de praktijk moet op orde zijn (wat geregeld wordt door een HKZ-certificering), ook het op de juiste manier bijhouden van het patiëntendossier wordt gecontroleerd. Door het op de juiste manier bijhouden van het patiëntendossier kun je aantonen dat er op een effectieve manier wordt gewerkt.

Het blijkt in de praktijk dat er veel onnodige en overbodige zorg wordt geleverd. Dit geldt ook voor de fysiotherapie. Daardoor wordt er onnodig veel geld uitgegeven wat zijn invloed heeft op de verzekeringspremies van de verzekerden.

Aan het begin van iedere behandeling wordt het doel van de behandeling vastgesteld. Continu wordt door metingen en vragenlijsten bekeken of deze doelen gerealiseerd zijn. Door het aanleggen van een goed patiëntendossier kun je aantonen dat er effectief wordt gewerkt. Wanneer het verloop van de behandeling vertraagd is of afwijkt van wat de verwachting was kunnen er adequaat maatregelen worden getroffen.

Samenwerking

Een pluspraktijk en Topzorg praktijk kenmerkt zich door een goede samenwerking tussen de collega’s onderling met hun verschillende specialisaties, waardoor binnen de praktijk patiënten snel overgedragen kunnen worden naar een collega.

Daarnaast beschikt de Pluspraktijk en Topzorgpraktijk over een goed netwerk met andere werkers in de gezondheidszorg, zoals specialisten in het ziekenhuis, diëtisten, podologen e.d. waardoor snelle diagnostiek bij een vertraagd of afwijkend beloop kan worden aangevraagd. Op deze manier worden onnodige behandelingen zoveel mogelijk vermeden.

Jelle Eijzenga Fysiotherapie

Een vak voor elk fysiek ongemak

Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga biedt u verschillende specialisaties. Van sportfysiotherapie tot bedrijfsfysiotherapie en van beweegprogramma's tot sportspecifieke conditietesten.

Onze specialisaties